اراده و عمل مدیریت ارشد بانک ملت و کارکنان آن این است که همواره تجربه ای به یادماندنی برای مشتریان خلق و حس خاصی برای آنان ایجاد کنیم.

بنک ملت من أکبر البنوک المحلیه فی ایران مع توفیر کافه المعاملات البنکیه للزبائن الکرام بأمان واحترافیه.
الخدمات المتوفره:


_أفضل نسبه ودائع مع إضافه أرباح إضافیه علی طول مده العقد.


_خدمه الانترنتتوفر إمکانیه تحویل مبالغ من حساب الی آخرواعطاء کشف حساب مختصر ومفصل من السنه الماضیه


_یقدم بنک ملت خدمه لکم بزیاده أرباح علی ودائعکم بنسبه ۵ %والموظفون علی استعداد لتقدیم أفضل الخدمات لکم.